google-site-verification=M7GT7NCzXPZOwu-CGKsBJIQGfl1cNtaxSWp8-bs9ZYM ذوب طلا در دمای عادی ممکن شد

ذوب طلا در دمای عادی ممکن شد

  • ذوب طلا در دمای عادی ممکن شد1397/8/30

    خبرگزاری فارس به نقل از نیواطلس،  ذوب کردن طلا برای تولید انواع جواهرآلات یکی از چالش های مهم است، زیرا برای این کار معمولا به دمایی بیش از 1064 درجه سانتیگراد نیاز است، اما یک روش جدید ذوب کردن طلا را ساده تر کرده است.

    گروهی از محققان راهی برای ذوب طلا در دمای عادی محیط با استفاده از ایجاد یک میدان الکتریکی و یک میکروسکوپ الکترونی یافته اند.درصد بیشتر نخواهد بود

    ذوب طلا در دمای عادی ممکن شد